چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

میکرو آرنا

میکرو آرنا (micRNA)

میکرو RNAها، گروهي از RNAهاي کوچک غير رمزگذار (ncRNA) به طول 22 الی 25 نوکلئوتيد هستند که در کنترل بسياري از فرايندهاي سلولي و تکاملي گياهان و حيوانات از طريق تنظيم رخدادهاي اپي‏ژنيک، ساختمان کروماتين، خاموشي ژني پس از رونويسي و يا مهار ترجمه نقش دارند.[1]

با توجه به نقش مهم میکروRNAها، بیان آن‏ها در سلول به شدت کنترل شده بوده و هر گونه تغییر در بیان آنها با ایجاد شرایط پاتولوژیکی مختلف از جمله ایجاد سرطان در ارتباط می‏باشد. میکروRNAها در سلول هم به صورت ژن‏های سرکوب‏کننده توموری و هم به صورت انکوژن‏ها فعالیت دارند. میکروRNAهای انکوژنی سبب کاهش بیان ژن‏های سرکوب‏کننده توموری و یا ژن‏هایی می‏شوند که در تمایز سلولی دخیل‏اند؛ از این‏رو، افزایش بیان آن‏ها و یا تکثیر آن‏ها به شکل‏گیری توموری منجر می گردد. اما میکروRNAهای سرکوبکننده توموری، میکروRNAهایی هستند که سطح بیان انکوژن‏های دخیل در سیکل سلولی و آپوپتوز را کاهش می‏دهند و لذا کاهش آنها سبب بروز تومور می‏گردد. مطالعه کالین در سال 2004 نشان داد که حدود 50% از ژن‏های میکروRNA انسانی شناخته شده، در نواحی از ژنوم که به نواحی شکننده مشهور هستند، قرار دارند که نشان می‏دهد میکروRNAها می‏توانند نقش‏های مهمی در ایجاد و پیشرفت سرطان ایفا کنند. برای مثال miR-125b-1 در ناحیه شکننده کروموزومی 11q24 قرار دارد و در تعدادی از بیماران مبتلا به سرطان پستان، شش، تخمدان و رحم دچار حذف می گردد.[2]

طبق گزارش ارائه شده توسطBCC research  بازار جهانی میکروآرنا از 572 میلیون دلار در سال 2014، به میزان 1 میلیارد دلار در سال 2019 خواهد رسید. (با نرخ رشد سالانه (12.6%(CAGR)[3]

 

منبع:

Garzon R, Marcucci G and Croce CM: Targeting microRNAs in cancer: rationale, strategies and challenge. Nat Rev Drug Discov (2010) 9:775-789

Deng S CG, Crose CM, Coukos G & Zhang L: Mechanisms of microRNA deregulation in human cancer. Cell Cycle (2008) 7:2643-2646