چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

شرکتهای وابسته
ردیف نام شرکت لوگوی شرکت
1  توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ
2 صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری
3  زیستا بن یاخته  
4  زیستا ژن فارمد  
5

زیستا آسیا ژن

 
6

زیستا آرنا فارمد

 
7

زیستا کیان آزما

 
8

 زیستا برنا ژن 

 

9 زیستا ژن آفرین  
10 زیستا سرمایه نفس  
11 زیستا صبا ژن  
12 زیستا ژن تشخیص  
13 توسعه راهکارهای فنی دانا (ترفند)