چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

شرکتهای-وابسته
ردیف نام شرکت لوگوی شرکت
1 صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری
2 شرکت زیستا بن یاخته  
3 شرکت زیستا ژن فارمد  
4 شرکت توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ