چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

ردیف نام شرکت لوگوی شرکت
1 شرکت توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ
2 صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری
3 شرکت زیستا بن یاخته  
4 شرکت زیستا ژن فارمد  
5

شرکت زیستا آسیا ژن

 
6

شرکت زیستا آرنا فارمد

 
7

شرکت زیستا کیان آزما

 
8

شرکت برناژن فارمد