چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558
شرکتهای-وابسته

1- صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری

2- شرکت زیست بن یاخته

3- شرکت زیستا ژن فارمد

4- شرکت توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ