چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
حمایت از پایان نامه های دکترا

حمایت از پایان نامه های دکترا

ستاد از پایان نامه های دانشجویی مقطع دکتری در حوزه زیست فناوری حمایت می کند

ستاد توسعه زیست فناوری به منظور تشویق دانشجویان دکتری از پایان‌نامه‌‌هایی که موضوعات آنها منطبق با اولویت‌های تعیین شده گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری باشد، حمایت می کند. دانشجویان دوره دکتری تخصصی اعم از دانشجویان دانشگاه های دولتی یا غیر دولتی و اساتید راهنمای آنها می‌توانند از این حمایت بهره‌مند شوند.

چگونگی حمایت ها در آیین نامه "حمایت از پایان‌نامه‌های دکتری" شرح داده شده است:

آیین نامه حمایت از پایان نامه های دکتری

 

خواهشمند است آیین نامه را به دقت مطالعه و موارد زیر را از از طریق ایمیل به نشانی research.biodc@gmail.com ارسال فرمایید:

1- فرم درخواست حمایت از پایان‌نامه‌های دکتری زیست­ فناوری

فرم درخواست حمایت از پایان نامه های دکتری زیست­ فناوری

2-ارایه نامه محل اجرای پایان نامه

نامه محل اجرای پایان نامه

3-صورتجلسه دفاع از پروپوزال به صورت رسمی و در نامه سربرگ دانشگاه/دانشکده

4-فایل پروپوزال در قالب word و pdf

 

همچنین خواهشمند است به نکات زیر توجه شود:

  • تنها از پایان‌نامه‌هایی حمایت صورت می‌گیرد که پروپوزال آنها مصوب باشد و حداکثر بیش از دو سال از تصویب آنها نگذشته باشد.
  • موضوع پایان نامه های ارسالی باید حتما با اولویت های پژوهشی مورد حمایت ستاد منطبق باشد.
  • شماره حساب درآمد اختصاصی محل اجرای پایان نامه باید توسط دانشجو در فرم درخواست حمایت از پایان نامه های دکتری زیست فناوری وارد شود، در غیر این صورت پایان نامه مورد بررسی قرار نمی گیرد.

اولویت های پژوهشی مورد حمایت ستاد توسعه زیست فناوری

  • در قسمت موضوع  (subject)ایمیل نام و نام خانوادگی و حوزه زیست فناوری مورد تحقیق (پزشکی، کشاورزی، محیط زیست، صنعتی) نوشته شود. مثلا پیمان میرزایی- محیط زیست

اسامی پذیرفته شدگان

 

مراحل بررسی درخواست و میزان حمایت:

مرحله اول؛ پس از تکمیل و ارسال مدارك مورد نیاز براي درخواست حمایت تشویقی توسط دانشجو، مدارك توسط کمیته علمی گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوري ستاد توسعه زیستفناوري از نظر کاربردي بودن و مطابقت با اولویتهاي اعلام شده مورد بررسی قرار میگیرد. پس از تایید و با توجه به ضوابط دریافت حمایت تشویقی، اعتباري معادل 60 میلیون ریال براي تامین مواد/تجهیزات موردنیاز به محل اجراي رساله دکتري (دانشگاه، پژوهشگاه، پژوهشکده، شرکت دانش بنیان و ... ) اختصاص خواهد یافت.

تبصره  :در صورتی که دانشجو در محلی غیر از محل تحصیل خود مشغول اجراي رساله دکتري است لازم است از محل اجراي رساله دکتري خود نامه اي( نامه محل اجرای پایان نامه) تهیه و به همراه مدارك مورد نیاز ارسال کند.

مرحله دوم؛ به منظور دریافت مبلغ حمایتی مرحله دوم، مبلغ 60 میلیون ریال، که 30 میلیون ریال به دانشجو و 30 میلیون ریال به استاد راهنما تعلق میگیرد، لازم است یکی از موارد زیر از رساله دکتري استخراج شود: 1 -تعداد حداقل 2 مقاله ISI با ضریب تاثیر (Factor Impact (5/1 و بالاتر 2 -ثبت حداقل یک اختراع بین المللی

 

0%