چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

حوزه کشاورزی

شرح کلی،اهداف و اهمیت طرح :

باتوجه به سیاستگزاری و برنامه ریزی بخش کشاورزی در راستای اجرایی نمودن برنامه های اقتصاد مقاومتی با رویکرد درونزایی ( افزایش ضریب خود اتکایی و تقویت بنیه تولید داخلی ) و دستیابی به وضعیت رقابتی در صادرات محصولات باغبانی که از مزیت نسبی و رقابتی بالایی برخوردار می باشد ( رویکرد برونزایی ) ، احیای باغات قدیمی و غیر اقتصادی وایجاد باغ های باعملکرد تجاری و مناسب نیاز به تولید میلیونها نهال از ارقام باکیفیت و متحمل به تنش های محیطی که از بازارپسندی کافی برخوردار است،تولید میلیون­ها نهال در ختان میوه از رقم های تجاری و به روز دنیا مورد نیاز می باشد که امکان تامین آنها بدون کاربرد فن آوری های نوین تولید مقدور نیست لذا تقویت و حمایت از تولید نهال از طریق کشت بافت ضروری می باشد .

مراحل ارائه پیشنهاد طرح:

1-دریافت و مطالعه درخواست پیشنهاد طرح(RFP)

2-تکمیل فرم خام پیشنهاد طرح

3-ارسال فرم تکمیل شده پیشنهاد طرح (پروپوزال) به همراه مستندات طرح

توجه فرمایید:

اطلاعات تماس جهت ارسال طرح پیشنهادی مطابق عناوین در جدول  زیر موجود می باشد.

 

ردیف عنوان درخواست پیشنهاد طرح(RFP) فایل RFP
1 یارانه کشت بافت
2 یارانه کودهای زیستی
3 فردوس کانون تولید محصول سالم
4 مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی در محصولات کشاورزی
5 شبکه سازی تولید تا مصرف کشت بافت گیاهی

کتاب زیست فناوری

در راستای تولید محتوای آموزشی و ترویجی در حوزه دانش آموزی، فراخوانی با عنوان " تدوین کتاب زیست فناوری " برای رده سنی نوجوان برگزار می گردد.

 

مراحل ارائه پیشنهاد طرح: