چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
حوزه کشاورزی

اولویت‌های حوزه زیست فناوری کشاورزی

  • بذر، نهال و نشا با استفاده از ریز ازدیادی و کشت بافت: پسته، گردو، هلو، شلیل، توت فرنگي, ارکیده، ژربرا، بنت القنسول، آنتوریوم، سيب، گيلاس؛

  • کودهای زیستی و زیست مهارگرها برای استفاده در مزارع و باغات کشور؛

  • متابولیت های ثانویه گیاهی؛

  • مکمل های خوراک دام، طیور و آبزیان مبتنی بر زیست فناوری؛

  • پروبیوتیک ها برای مصرف در دام و طیور و آبزیان؛

  •  استارترها و پروبیوتیک های لبنی؛

0%