چهار شنبه 12 آبان 1395
 • تلفن تماس:021-88033910
کارگزاری منابع مالی

کارگزاری منابع

صندوق توسعه زیست فناوری به منظور توسعه کسب و کار و با هدف کمک به بخش دولتی برای ارائه خدماتی کاراتر و عدم درگیری در موضوعات مالی و بروکراسی اداری امر، با توجه به پتانسیل موجود آمادگی کارگزاری منابع مالی دستگاههای دولتی و مدیریت وجوه مربوطه را دارا می باشد.
 

کارگزاری صندوق در موارد زیر قابل تسری است:

 • کارگزاری و مدیریت منابع عمومی دستگاههای دولتی
 • کارگزاری و عقد قرارداد عاملیت کمکهای فنی و اعتباری (وجوه اداره شده)
 • کارگزاری اعتبارات پژوهشی و فناوری


در صورت کارگزاری عقد قرارداد کارگزاری یا عاملیت، خدمات صندوق عبارت است:

 • ارزیابی طرحها و پروژه‌های اشخاص ذینفع
 • انجام پرداختهای مالی به نمایندگی 
 • اعطای تسهیلات به متقاضیان معرفی شده (عقد قرارداد تسهیلات و اخذ تضامین)
 • پیگیری وصول اقساط و تعهدات شرکتهای ذینفع
 • پیگیری حقوقی مطالبات
 • سرمایه گذاری در طرحها به نمایندگی از صاحب منابع
 • و سایر خدمات مورد نیاز 
0%