چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88621309

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

کارگزاری منابع مالی

کارگزاری منابع

صندوق توسعه زیست فناوری به منظور توسعه کسب و کار و با هدف کمک به بخش دولتی برای ارائه خدماتی کاراتر و عدم درگیری در موضوعات مالی و بروکراسی اداری امر، با توجه به پتانسیل موجود آمادگی کارگزاری منابع مالی دستگاههای دولتی و مدیریت وجوه مربوطه را دارا می باشد.
 

کارگزاری صندوق در موارد ذیل قابل تسری است:
  - کارگزاری و مدیریت منابع عمومی دستگاههای دولتی
  - کارگزاری و عقد قرارداد عاملیت کمکهای فنی و اعتباری (وجوه اداره شده)
  - کارگزاری اعتبارات پژوهشی 

در صورت کارگزاری عقد قرارداد کارگزاری یا عاملیت، خدمات صندوق عبارت است:
  - انجام پرداختهای مالی به نمایندگی
  - عقد قرارداد اعطای تسهیلات با متقاضیان و اخذ تضامین
  - پرداخت وام و پیگیری وصول اقساط
  - پیگیری حقوقی مطالبات
  - سرمایه گذاری در طرحها به نمایندگی از صاحب منابع
  - و سایر خدمات مورد نیاز