چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
سهامداران

سهامداران

صندوق با سرمایه گذاری بخش غیردولتی و مشارکت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تاسیس شده است.

فهرست سهامدارن صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

 
عنوان سهامدار درصد سهام
 ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 49
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران 17
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو 17
شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد 17

 

شمارنده معکوس

6953000000

6953000000

6953000000

طرح های ارزیابی شده(ریال)

166000000000

166000000000

166000000000

سرمایه گذاری ریسک پذیر (ریال)

490000000000

490000000000

490000000000

عقود غیر مشارکتی

0%