چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
معرفی

معرفی

صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری  بر اساس ماده 8 مصوبه جلسه شماره 705 مورخ 90/10/27 شورایعالی انقلاب فرهنگی و ابلاغیه شماره 14064/90/دش مورخ 90/11/26 رئیس محترم جمهور تاسیس شده و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است.  

صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری توسط ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و با مشارکت سه نهاد مالی فعال در زمینه مشارکت در اکوسیستم نواوری کشور، راه‌اندازی و در سال 1394 شروع به فعالیت نموده است.

هدف صندوق تامین منابع مالی به منظور سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرحها و پروژه های نوآورانه، حمایت از کسب‌ و کارهای فناورانه، تجاری‌سازی طرح‌های نوآورانه و مشارکت در پروژه‌های حوزه زیست فناوری و رفع موانع و مشکلات پیش روی شرکتها در مسیر تجاری‌سازی و تولید محصولات زیستی و ارتقای سطح کشور در این حوزه می‌باشد.

 

 

«مدیرعامل»

مهدی دیلم‌صالحی: مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری- مشاور معاونت امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری- بازرس انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور- مشاور تاسیس و راه‌اندازی چند صندوق و نهاد مالی

 

 

 

«سهامداران»

صندوق با سرمایه گذاری بخش غیردولتی و مشارکت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تاسیس شده است.

فهرست سهامدارن صندوق به شرح زیر می‌باشد:

 ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد

 

 

«اعضا هیئت مدیره»

 هیئت مدیره  صندوق زیست فناوری به شرح  زیر می‌باشد:

 

 دکتر محمدعلی ملبوبی: معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری- رئیس کارگروه زیست فناوری کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری- رئیس انجمن بیوتکنولوژی ج.ا.ایران

 

 

مهندس رضا زرنوخی: مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

 

 

دکتر حامد ساجدی: مدیرعامل شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)

 

 

دکتر محمدعلی بحرینی: مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو 

 

 

«چارت سازمانی»

گواهی نامه ها

0%