چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
مدیران صندوق

مدیران و اشخاص کلیدی صندوق

 

ردیف تصویر نام و نام خانوادگی سوابق
1 مهدی دیلم‌صالحی

مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری

مشاور معاونت امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری

بازرس انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور

مشاور تاسیس و راه‌اندازی چند صندوق و نهاد مالی

دانشجوی دکترای مدیریت دولتی (گرایش خط مشی گذاری و تصمیم گیری) 

2 دکتر مصطفی قانعی

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری

رئیس هلدینگ دارویی و سلامت سازمان اقتصادی رضوی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3 دکتر محمدعلی ملبوبی

معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

رئیس کارگروه زیست فناوری کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری

رئیس انجمن بیوتکنولوژی ج.ا.ایران

4 مهندس رضا زرنوخی مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
5 دکتر حامد ساجدی مدیرعامل شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)
6 دکتر محمدعلی بحرینی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو

 

 

0%