چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88621309

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

ارزیابی و امکان‌سنجی

خدمات ارزیابی و امکان‌سنجی

در راستای اهداف، صندوق خدمات ذیل را به متقاضیان ارائه می‌نماید:

- تهیه طرح کسب و کار (BP) بنگاههای فناور و دانش‌بنیان؛

- تهیه گزارش امکان‌سنجی و گزارشات توجیهی (FS) پروژه‌های شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و فناور؛

- ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان؛

- ارزیابی معافیت قانونی شرکتهای دانش‌بنیان؛