چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558
حوزه-کشاورزی

اولویت های حوزه کشاورزی

اولویت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی :   

  • گیاهان تراریخت: ذرت، پنبه، کلزا، سویا، برنج و سیب زمینی؛
  • بذر، نهال و نشا با استفاده از ریز ازدیادی و کشت بافت: پسته، گردو، هلو، شلیل، توت فرنگيارکیده، ژربرا، بنت القنسول، آنتوریوم، سيب، گيلاس؛
  • کودهای زیستی و زیست مهارگرها: کود زیستی تيوباسيلوس، آفت كش نماتول، آفت كش بيومكث؛
  • متابولیت های ثانویه گیاهی؛
  • مکمل های خوراک دام، طیور و آبزیان مبتنی بر زیست فناوری: آنزيم فيتاز، استارتر لبنی؛
  • کیت های تشخیصی بیماری های مهم گیاهی و بیماری های مهم دامی: شامل: كيت EMS, كيت HPV, كيت MBV, كيت YHV, كيت WSSV, كيت NHPB, كيت IHHNV, كيت TSV, كيت IMNV, كيت IPN, كيت VHS, كيت IHN, كيت VNN, كيت SVC, كيت KHV, كيت IRDO VIRUS, كيت FMDV, كيت Glanders.