چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
حوزه کشاورزی

اولویت های حوزه کشاورزی

اولویت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی :

  • گیاهان تراریخت: ذرت، پنبه، کلزا، سویا، برنج و سیب زمینی؛
  • بذر، نهال و نشا با استفاده از ریز ازدیادی و کشت بافت: پسته، گردو، هلو، شلیل، توت فرنگي, ارکیده، ژربرا، بنت القنسول، آنتوریوم، سيب، گيلاس؛
  • کودهای زیستی و زیست مهارگرها: کود زیستی تيوباسيلوس، آفت كش نماتول، آفت كش بيومكث؛
  • متابولیت های ثانویه گیاهی؛
  • مکمل های خوراک دام، طیور و آبزیان مبتنی بر زیست فناوری: آنزيم فيتاز، استارتر لبنی؛
  • کیت های تشخیصی بیماری های مهم گیاهی و بیماری های مهم دامی: شامل : كيت EMS, كيت HPV, كيت MBV, كيت YHV, كيت WSSV, كيت NHPB, كيت IHHNV, كيت TSV, كيت IMNV, كيت IPN, كيت VHS, كيت IHN, كيت VNN, كيت SVC, كيت KHV, كيت IRDO VIRUS, كيت FMDV, كيت Glanders.