چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88621309

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

حوزه نفت

اولویت‌های حوزه نفت

 اولویت‌های سرمایه گذاری در حوزه نفت:

  •   تولید فراورده­های زیستی مورد نیاز صنعت نفت (مانند صمغ زانتان، امولسیفایر و دِامولسیفایر زیستی، بایولوبریکانت)؛
  •   توسعه و اجرای فرایندگوگردزدایی زیستی از گازها (حذف ترکیبات گوگردی مانند سولفید هیدروژن و اکسید­های سولفور از گاز طبیعی یا گازهای خروجی صنایع)؛
  •   زیست پالایی محیط­های آلوده به ترکیبات نفتی؛
  • تصفیه زیستی پساب­های ویژه صنعت نفت؛
  •   حفاظت صنعتی به روش زیستی و کنترل عوامل زیستی مخرب.