چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

فرم پرداخت آنلاین

فرم پرداخت

حداقل واریز: 5.000 تومان


:فرآیند پرداخت اینترنتی به شرح ذیل می‌باشد

1. درج نام و نام خانوادگی پرداخت کننده در قسمت پرداخت کننده.

2. انتخاب عنوان پرداخت (بابت) در قسمت نوع پرداخت.

3. درج توضیحات لازم یا ضروری در قسمت شرح پرداخت.

4. درج مبلغ پرداختی (به تومان) در قسمت مبلغ واریزی.

5. ورود به صفحه پرداخت کارگزار و تکمیل اطلاعات کارت و پرداخت.

6. تکمیل فرآیند پرداخت و دریافت کد پیگیری از صفحه کارگزار بانک (آپ).

 

پیشنهاد می‌گردد جهت اطمینان بیشتر، از صفحه اینترنتی تکمیل پرداخت خود، تصویر تهیه فرمایید.

 

 

پرداخت اینترنتی

حداقل واریز: 5.000 تومان


قابل توجه شرکت‌کنندگان محترم در سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران

وضعیت

نوع ثبت‌نام

هزینه (تومان)

‌ ثبت‌نام اولیه

دانشجویی

150.000

اعضای هیات علمی

300.000

شرکت‌کنندگان آزاد

400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایند پرداخت اینترنتی به شرح ذیل می‌باشد

1. درج نام و نام خانوادگی پرداخت کننده در قسمت پرداخت کننده.

2. انتخاب عنوان پرداخت (بابت) در قسمت نوع پرداخت.

3. درج توضیحات لازم یا ضروری در قسمت شرح پرداخت.

4. درج مبلغ پرداختی (به تومان) در قسمت مبلغ واریزی.

5. ورود به صفحه پرداخت کارگزار و تکمیل اطلاعات کارت و پرداخت.

6. تکمیل فرآیند پرداخت و دریافت کد پیگیری از صفحه کارگزار بانک (آپ).

 

پیشنهاد می‌گردد جهت اطمینان بیشتر، از صفحه اینترنتی تکمیل پرداخت خود، تصویر تهیه فرمایید.