چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

پرداخت-اینترنتی

فرم پرداخت آنلاین

فرم پرداخت آنلاین

فرم پرداخت

حداقل واریز: 5.000 تومان


فرآیند پرداخت اینترنتی به شرح ذیل می‌باشد:

1. درج نام و نام خانوادگی پرداخت کننده (صاحب کارت) در قسمت پرداخت کننده.

2. انتخاب عنوان پرداخت (بابت) در قسمت نوع پرداخت

3. درج توضیحات لازم یا ضرروی در قسمت شرح پرداخت

4. درج مبلغ پرداختی (به تومان) در قسمت مبلغ واریزی

5. ورود به صفحه پرداخت کارگزار و تکمیل اطلاعات کارت و پرداخت

6. تکمیل فرآیند پرداخت و دریافت کد پیگیری از صفحه کارگزار بانک (آپ)

پیشنهاد می‌گردد، جهت اطمینان بیشتر، از صفحه اینترنتی تکمیل پرداخت تصویر تهیه فرمایید.