چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

آخرین مقالات

1395/06/12 در ساعت 19:36:05

دستیابی دانشمندان به الگوی مهم توسعه سلول‌های گوش داخلی

دانشمندان با استفاده از یک فناوری جدید، اولین نقشه بیان ژن با وضوح بالا را از گوش داخلی موش‌های تازه متولد شده تهیه کردند.

دستیابی دانشمندان به الگوی مهم توسعه سلول‌های گوش داخلی