چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

آخرین اخبار زیست فناوری

1394/03/02 در ساعت 11:43:51

افتتاح سومین جشنواره زیست فناوری جمهوری اسلامی ایران

سومین جشنواره زیست فناوری جمهوری اسلامی ایران به همت ستاد توسعه زیست فناوری برگزار گردید.

افتتاح سومین جشنواره زیست فناوری جمهوری اسلامی ایران
1394/02/21 در ساعت 08:47:00

راه اندازی آزمایشی سایت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

وب سایت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری بصورت آزمایشی راه اندازی شد.

راه اندازی آزمایشی سایت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری