چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

آخرین اخبار زیست فناوری

1396/03/24 در ساعت 14:57:27

برنامه‌های تلویزیونی در حوزه زیست‌فناوری تهیه می‌شود

با هدف ترویج زیست‌فناوری در کشور؛ برنامه‌های تلویزیونی در حوزه زیست‌فناوری تهیه می‌شود

برنامه‌های تلویزیونی در حوزه زیست‌فناوری تهیه می‌شود
1396/03/23 در ساعت 09:20:56

اختراعات جهانی در حوزه زیست‌فناوری رصد می‌شود

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: با توجـه بـه اهمیـت اختراعات، رصد و پایش میزان اختراعات و بررسی روند تغییرات در آنها در ستاد توسعه زیست‌فناوری صورت می‌گیرد.

اختراعات جهانی در حوزه زیست‌فناوری رصد می‌شود
1396/03/21 در ساعت 12:46:48

طرح تقسیم کار ملی زیست‌فناوری با کمک سازمان برنامه و بودجه اجرایی می‌شود

با هدف افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود در حوزه زیست‌فناوری؛ طرح تقسیم کار ملی زیست‌فناوری با کمک سازمان برنامه و بودجه اجرایی می‌شود

طرح تقسیم کار ملی زیست‌فناوری با کمک سازمان برنامه و بودجه اجرایی می‌شود
1396/03/20 در ساعت 09:20:44

کارگاه‌های آموزشی در حوزه زیست‌فناوری برگزار می‌شود

با هدف ترویج آموزش و پژوهش در حوزه زیست‌فناوری در بین دانش‌آموزان

کارگاه‌های آموزشی در حوزه زیست‌فناوری برگزار می‌شود
1396/03/17 در ساعت 11:10:44

اجرای اولویت های زیست فناوری در گرو بودجه

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی گفت: امیدوار هستیم سازمان برنامه و بودجه مبلغ قابل قبولی برای اجرای اولویت های ستاد در نظر بگیرد تا برنامه ها و طرح های توسعه ای را اجرایی کنیم.

اجرای اولویت های زیست فناوری در گرو بودجه
1396/03/11 در ساعت 15:20:10

برگزاری چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران در شهریورماه 1396

چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران در شهریورماه 1396 در محل مصلی امام‌خمینی (ره) برگزار می‌گردد.

برگزاری چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران در شهریورماه 1396