چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1397/09/24 در ساعت 10:55:38

بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران

مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران

بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران بازدید کرد.

در این بازدید دکتر مصطقی قانعی از دستگاه سلول زدایی بافت های نرم در مقیاس بافت های انسانی دبدن کردند.

مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران بر اساس گسترش تحقیقات علمی کاربردی، محصول محور و توسعه و تولید تکنولوژی های نو در زمینه مهندسی علوم زیستی با بهره گیری از توانمندی های دانشگاه تهران و امکانات گسترده در صنایع بیوتکنولوژی، صنایع غذایی، دارویی، پزشکی، محیط زیست و همکاری های بین المللی تاسیس شده است.

0%