چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1397/04/20 در ساعت 09:38:32

طی رویدادی با حضور رییس ستاد توسعه زیست فناوری

نشست نمایندگی های خارج از کشور مرکز همکاری های تحول و پیشرفت، با مدیران ستاد توسعه زیست فناوری

طی رویدادی با حضور رییس ستاد توسعه زیست فناوری

نشست نمایندگی های خارج از کشور مرکز همکاری های تحول و پیشرفت، با مدیران ستاد توسعه زیست فناوری برگزار گردید.

دکتر قانعی در این جلسه با اشاره به خدمات صندوق حمایت از سرمایه‎‌گذاری زیست‌فناوری، بیان کردند: اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این صندوق شامل حوزه کشاورزی، تجهیزات، دارو، نفت، واکسن، محیط زیست، آنتی بادی مونوکلونال، میکروآرنا، ویروس‌های انکولیتیک و پروبیوتیک می‌شود.

ایشان هم چنین در این جلسه ضمن تشریح ماموریت ستاد در پیشبرد اهداف زیست فناوری کشور و با توجه به ظرفیت بالای صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری تصریح کردند: همکاری های علمی و فناوری با شرکت های خارجی دیگر به تنهایی کافی نیست و این ارتباط باید با حمایت صندوق از معبر اقتصادی شکل بگیرد تا بتوانیم به یک الگوی موفق تجاری دست پیدا کنیم.

در این جلسه هم چنین نماینده های خارج از کشور مرکز همکاری های تحول و پیشرفت به بیان الگوهای موفق توسعه زیست فناوری در دیگر کشور ها پرداختند.

0%