چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1397/05/10 در ساعت 11:50:38

بانک استانداردهای تجهیزات زیست‌فناوری تهیه می‌شود

یکی از اهداف تعیین شده در کارگروه صنعت و ساخت تجهیزات زیست فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تهیه بانک استانداردهای تجهیزات زیست‌فناوری است.

بانک استانداردهای تجهیزات زیست‌فناوری تهیه می‌شود

به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارگروه صنعت و ساخت تجهیزات زیست فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ذیل گروه تولید، تجاری سازی و بازار تشکیل شده و اهداف مختلفی برای این کارگروه وجود دارد.

یکی از اهداف تعیین شده در این کارگروه که امسال نیز به صورت جدی پیگیری می شود، تهیه بانک استانداردهای تجهیزات زیست فناوری و تهیه برخی از استانداردهای پرکاربرد است که در اختیار شرکت های مربوطه قرار داده خواهد شد.

همچنین پایش بازار تجهیزات زیست فناوری در داخل کشور، مطالعات بازار تجهیزات زیست فناوری به منظور شناسایی اولویت ها، برگزاری کارگاه‌ها و هم اندیشی های متعدد برای رفع مشکلات سازندگان و تحقیق در مورد جزئیات دستگاه های پیشرفته در حوزه زیست فناوری به منظور بومی سازی آنها از دیگر اهداف تعیین شده برای این کارگروه است.

0%