چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1399/02/16 در ساعت 11:39:16

حجم طرحهای مصوب صندوق نوآوری و شکوفایی از مرز 2150 میلیارد ریال عبور کرد

حجم طرحهای مصوب صندوق نوآوری و شکوفایی از مرز 2150 میلیارد ریال عبور کرد

حجم طرحهای مصوب صندوق نوآوری و شکوفایی از مرز 2150 میلیارد ریال عبور کرد

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی پنجاه و یکمین جلسه هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در تاریخ 31شهریور 94 برگزار گردید.

در این جلسه تاکید بر تقویت بخش مشارکت صندوق و تصویب دستورالعمل داخلی شورای سرمایه گذاری جهت تسریع در بررسی و تصویب طرحهای سرمایه گذاری صندوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین مطرح شد صندوق آمادگی دارد در طرحهای دانش بنیان که ارزش افزوده قابل پیش بینی مناسبی داشته و حتی دارای ریسک هستند مشارکت نماید.

در ادامه با تصویب 4 طرح با مجموع مبلغ 80 میلیارد ریال، تعداد طرحهای مصوب صندوق به 508 طرح رسید و بدین ترتیب حجم کل مبالغ مصوب صندوق نوآوری و شکوفایی از مرز 2150 میلیارد ریال گذر کرد.

انعقاد قرارداد با یک شرکت شتاب دهنده(Accelerator) جهت ارائه خدمات به شرکتهای دانش بنیان نوپا و همچنین تصویب کلیات دستورالعمل ارائه تسهیلات به صندوقهای پژوهش و فناوری، در راستای اجرای تبصره 1 ماده 5 قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

0%