چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1399/02/16 در ساعت 11:39:16

دکتر ستاری: اقتدار کشور در دست فناوری‌های همگرا (NBICS)

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، فناوری‌های همگرا را محور توسعه آینده کشور دانست و گفت: آینده و اقتدار کشور در دست فناوری‌های همگرا است و معاونت علمی و فناوری یکی از اهداف اصلی خود را حمایت از توسعه و ترویج فناوری‌های همگرا (NBICS) قرار داده است.

دکتر ستاری: اقتدار کشور در دست فناوری‌های همگرا (NBICS)

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری در افتتاحیه هشتمین نمایشگاه فناوری نانو اظهار کرد: باید فناوری های همگرا (NBICS) را به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین لازمه‌های توسعه کشور تقویت کنیم. NBICS مجموعه ای از فناوری های همگرا و ترکیبی از علوم و  فناوری های اطلاعات، شناختی، نانو، زیست فناوری و علوم اجتماعی است که ضمن کمک به پیشرفت و اقتدار کشور، بهبود زندگی مردم را به دنبال خواهد داشت. دکتر ستاری همچنین زیست فناوری را انقلاب دهه آتی معرفی نمود.
دکتر ستاری با تاکید بر قرار دادن فناوری‌های همگرا، به عنوان پایه پیشرفت کشور گفت: توسعه NBICS انتخاب آینده است و معاونت علمی و فناوری، در حوزه اعطای گرنت به پژوهش های این حوزه و در حوزه ترویجی و فرهنگسازی، حمایت از این عرصه را از اهداف اصلی خود می داند.
وی از هدف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت و توسعه فناوری‌های همگرا خبر داد و با ضروری دانستن توجه و سرمایه‌گذاری کشور به این حوزه اظهار کرد: با توجه جدی به حوزه انبیکس (NBICS) و حمایت و سرمایه‌گذاری در این حوزه به افق پیشرفت و توانمندی دست خواهیم یافت و با نگاه مثبتی که رییس جمهوری محترم به این موضوع دارند، امیدواریم بتوانیم بودجه مناسبی به فرهنگسازی، ترویج و توسعه این حوزه اختصاص دهیم.

0%