چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

1395/08/18 در ساعت 12:02:47

حضور صندوق زیست فناوری در فن بازار سلامت

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری در روزهای 16 و 17 در دومین همایش فن بازار حضور بعمل آورد

حضور صندوق زیست فناوری در فن بازار سلامت

 

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری در روز های  16 و 17 آبان ماه  در دومین "همایش و فن بازار سلامت" حضور بعمل آورد.

این همایش و فن بازار با همکاری معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور  و با دعوت از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان کارفرمایی حوزه سلامت و بیش از 400 شرکت دانش بنیان فعال در حوزه های مختلف سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .

صندوق با هدف معرفی حمایت های موجود در حوزه سلامت کشور و اقدامات انجام شده در این همایش شرکت کرد.