چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

1395/09/22 در ساعت 08:48:53

پیشرفت بیوتکنولوژیکی ایران یکی از محورهای قابل قبول‌ در گزارش آنکتاد است

یکی از محورهای مهم اشاره شده در گزارش مرور سیاست های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران، گزارش پیشرفت‌های قابل توجه بیوتکنولوژیک در کشور است

پیشرفت بیوتکنولوژیکی ایران یکی از محورهای قابل قبول‌ در گزارش آنکتاد است

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت: یکی از محورهای مهم اشاره شده در گزارش مرور سیاست های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران، گزارش پیشرفت‌های قابل توجه بیوتکنولوژیک در کشور است. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به گزارش مرور سیاست های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: از حوزه های خوبی که بر اساس گزارش ارائه شده پیشرفت های مناسبی در آن داشته ایم حوزه نانو و بیوتکنولوژی است که باید از این ظرفیت های خوب بهره بیشتری ببریم.
وی افزود: لازم به ذکر است که در فصل چهارم این گزارش، به نظام نوآوری در حوزه بیوتکنولوژی پرداخته شده است. در این بخش از گزارش آنکتاد، معرفی اولیه، تاریخچه توسعه بیوتکنولوژی در ایران، سیاستگذاری های توسعه بیوتکنولوژی، شکل گیری نظام نوآوری بیوتکنولوژی و زیرگروه های بیوتکنولوژی آورده شده و در انتها توصیه هایی در این خصوص ارائه شده است.
به گفته قانعی، پیشرفت های حوزه بیوتکنولوژی ایران در این چند سال قابل قبول بوده؛ البته هنوز تا نقطه ایده آل فاصله داریم ولی می توانیم به شرایط بهتری نیز دست یابیم.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری