چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

1395/10/13 در ساعت 14:42:49

استفاده از سوخت‌های زیستی موثرترین شیوه مقابله با آلودگی شهرهای بزرگ کشور است

بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از سوخت‌های زیستی استفاده کرده و آلودگی‌های شهرها را کاهش داده‌اند.

استفاده از سوخت‌های زیستی موثرترین شیوه مقابله با آلودگی شهرهای بزرگ کشور است

 رییس کمیته سوخت های زیستی کارگروه بیوتکنولوژی محیط زیست ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌ گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که استفاده از سوخت‌های زیستی موثرترین و بهترین شیوه مقابله با آلودگی شهرهای بزرگ و آلوده کشور است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، میثم طباطبایی رییس کمیته سوخت های زیستی کارگروه بیوتکنولوژی محیط زیست ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری، بیان کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از سوخت‌های زیستی استفاده کرده و آلودگی‌های شهرها را کاهش داده‌اند.
وی افزود: ستاد توسعه زیست فناوری برای استفاده از سوخت های زیستی برنامه هایی دارد و زمستان سال گذشته نیز در همین راستا طرح پایلوت استفاده از سوخت گازوییل زیستی را با همکاری اتوبوسرانی تهران و انجمن سوختهای زیستی اجرا کرد.

به گفته طباطبایی، یکی از بهترین و مؤثرترین راهکارهای کاهش آلودگی هوای کشور به ویژه تهران استفاده از سوخت‌های زیستی است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه میزان آلودگی هوای شهرهای بزرگ بالا است می توانیم به کمک دستگاه های مرتبط استفاده از سوخت های زیستی را گسترش داده و میزان الایندگی ها را کاهش دهیم.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری