چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

1395/11/25 در ساعت 10:59:45

بازاریابی ملی و بین‌المللی برای محصولات زیست‌فناوری کشاورزی صورت می‌گیرد

پروژه تدوین نقشه راه زیست فناوری کشاورزی ایران با هدف دستیابی به اهداف مطروحه در برنامه های توسعه ای کشور و رسیدن به 3 درصد بازار جهانی مطابق قراردادی با ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برون سپاری شده است.

بازاریابی ملی و بین‌المللی برای محصولات زیست‌فناوری کشاورزی صورت می‌گیرد

پروژه تدوین نقشه راه زیست فناوری کشاورزی ایران با هدف دستیابی به اهداف مطروحه در برنامه های توسعه ای کشور و رسیدن به 3 درصد بازار جهانی مطابق قراردادی با ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برون سپاری شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاوت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پروژه برون سپاری تدوین نقشه راه زیست فناوری کشاورزی ایران در سه فاز انجام شد، مطالعه و شناخت وضع موجود زیست فناوری کشاورزی در ایران و جهان، تهیه نقشه راه فنـاورانه محصـوالت و فناوری های نوظهور در زیست فناوری کشـاورزی و تهیه برنامه ملی توسعه فناوریها و محصوالت زیستی در حوزه کشاورزی.

تدوین نقشه راه زیست فناوری مبتنی بر زمان یکی از مفاد این برون سپاری است که در این بخش آمده است باید روند رشد تولید محصوالت زیست فناوری کشاورزی همانند 10 سال گذشته، روند رشد تولید محصولات زیست فناوری کشاورزی همانند روند رشد جهانی، روند رشد تولید میانگین روند رشد گذشته و روند رشد جهانی، روند رشد تولید محصوالت زیست فناوری کشاورزی مطابق با رسیدن به سهم 3 %از بازار بیوتکنولوژی کشاوری جهان باشد و همه ایران تحت پوشش تولید محصوالت زیست فناوری قرار گیرد.

تعیین اولویتهای تخصص منابع انسانی، زیرساخت ها و آزمایشگاه های مورد نیاز به منظور جهت دهی حمایت

های دولتی نیز از دیگر بندهای تعریف شده در این نقشه راه است.

در نقشه راه زیست فناوری کشاورزی ایران آمده است سویا، یونجه، نیشکر، اولویت سوم: حبوبات، سیب زمینی، پیاز، سورگوم، پایه داران، پایه هسته داران و پایه مرکبات در اولویت تولید قرار گرفته و اولویت تولید محصوالت کشت بافت نیز شامل گردو، پسته، سیب زمینی، پایه های دانه دار، خرما، پایه های هسته دار  و گیاهان زینتی می شود.

در این سند آمده است برای رشد ایران به میزان 13.4 درصد از بازار جهانی زیست فناوری کشاورزی، افزایش تعداد شرکتهای دانش بنیان در حوزه زیست فناوری کشاورزی و ارتقای ظرفیت تولید شرکتهای موجود، ترویج و فرهنگ سازی مصرف محصوالت زیست فناوری کشاورزی، حمایت بخش دولتی برای تولید و مصرف، بازاریابی ملی و بین المللی برای محصولات زیست فناوری کشاورزی، تسهیل قوانین صادرات برای محصوالت زیست فناوری کشاورزی، کاهش تعرفه گمرکی برای صادرات، افزایش تعرفه واردات محصولات زیست فناوری کشاورزی که در کشور توان علمی، عملی و امکانات تولید آنها وجود دارد، تدوین و الهام استفاده از استانداردهای بین المللی برای تولید محصوالت زیست فناوری کشاورزی، تعریف برند و معرفی به بازارهای منطقه ای و جهانی، تسهیل شرایط حمل و نقل بین المللی و تسهیل روابط پولی و بانکی ایران با جهان ضروری است.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری