چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

1395/12/02 در ساعت 08:39:47

نشست‌های تخصصی زیست‌فناوری در استان‌های مختلف برگزار می‌شود

ارتباط دو سویه و مستقیم بین اقشار هدف و نخبگان حوزه زیست فناوری و بومی سازی بیان مسئله در این حوزه ها است

نشست‌های تخصصی زیست‌فناوری در استان‌های مختلف برگزار می‌شود

 نشست تخصصی مرور جنبه های فنی، ایمنی زیستی و اقتصادی محصولات مهندسی ژنتیک گیاهی توسط ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در استان کرمان برگزار شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طی این نشست که با حضور مدیران، معاونان، اساتید دانشگاه و دانشجویان و با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری کشور در استان کرمان برگزار شد، در زمینه جنبه های فنی، ارزش اقتصادی، پتانسیل و همچنین نیازهای کشور در حوزه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک موضوعاتی ارائه شد.
این نشست که از سری نشستهای استانی، با هدف ارتباط دو سویه و مستقیم بین اقشار هدف و نخبگان حوزه زیست فناوری و بومی سازی بیان مسئله در این حوزه ها است، زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به میزبانی سازمان جهادکشاورزی استان کرمان برگزار شد.
گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی نشست های تخصصی استانی در زمینه بیوتکنولوژی برگزار کرده است که این نشست ها در استان های خوزستان، زنجان، کرمانشاه، تهران و غیره برگزار شده و تا پایان سال در استان های فارس، هرمزگان، قم و چند استان دیگر نیز برگزار خواهد شد.
هدف از برگزای این نشست های تخصصی افزایش آگاهی دانشجویان، پژوهشگران و عموم مردم نسبت به زیست فناوری و مهندسی ژنتیک است.
منبع خبر: معاونت علمی و فناوری