چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1396/04/07 در ساعت 16:54:23

کشاورزی زیستی در 16 استان کشور ترویج می‌شود

ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی 30 سایت جامع الگویی برای ترویج کشاورزی زیستی را در 16 استان اجرایی می کند.

کشاورزی زیستی در 16 استان کشور ترویج می‌شود

ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی 30 سایت جامع الگویی برای ترویج کشاورزی زیستی را در 16 استان اجرایی می کند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی فراخوانی اعلام کرده است ستاد به منظور فرهنگ سازی و ترویج استفاده از فناوری های نوین در حوزه کشاورزی و ارتقای بازار محصولات داخلی، در نظر دارد طرح " اجرای 30 سایت جامع الگویی جهت ترویج کشاورزی زیستی در زراعت ذرت شامل استفاده از کودهای زیستی و زیست مهارگرها در قالب تغذیه تلفیقی در 16 استان " را برون سپاری کند.
طرح‌های پیشنهادی جهت شرکت در فراخوان شامل تعیین مکان اجرای سایت های الگویی در 30 نقطه در 16 استان کشور، آزمون تعیین ویژگی های خاک در 30 سایت (مزرعه اصلی) منتخب، برگزاری حداقل 6 کارگاه توانمند سازی گروه کاری مزرعه (شامل کشاورزان) مشارکت کننده جهت تسری مواد زیستی در زراعت ذرت، مستند سازی مراحل اجرا و نتایج بدست آمده در 3 مرحله کاشت، داشت و برداشت و   برگزاری هم اندیشی تحلیل نتایج بدست آمده از لحاظ ارتقای سلامت محصول، میزان افزایش برداشت، کاهش نهاده های شیمیایی و جایگزینی محصولات زیستی و ابعاد اقتصادی خدمات می شود.
علاقه مندان در صورت تمایل برای شرکت در فراخوان، می توانند فرم پروپوزال پیوست را تا 10 تیرماه سال جاری تکمیل کرده و به آدرس ایمیلAgbiotech@biodc.isti.ir  ارسال کنند.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری