چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1396/04/10 در ساعت 10:08:08

دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی

دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ۷ و ۸ شهریور ماه در پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می شود.

دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی

محور های اصلی همایش دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی «زیست فناوری پزشکی و دارویی»، «زیست فناوری گیاهی»، «زیست فناوری جانوری»، « زیست فناوری صنعت و محیط زیست»، « نانو زیست فناوری» و «اخلاق و مدیریت ایمنی اخلاق؛ مدیریت و تجارت زیستی بیوانفورماتیک» هستند.

در موضوع «زیست فناوری پزشکی و دارویی»، زیست داروها سلول های بنیادی، پزشکی بازساختی و ژن درمانی، تشخیص و پیشگیری بیماری های ژنتیکی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همچنین در محور زیست فناوری گیاهی، مهندسی ژنتیک، زیست فراورده های گیاهی، کشت سلول و بافت گیاهی، ژنومیکس و زیست شناسی سامانه های گیاهی بررسی می شوند. از سوی دیگر در محور زیست فناوری جانوری، تشخیص، پیشگیری و درمان، تولید خوراک، به نژادی و تولید مثل، حیوانات تراریخت نیز مطرح خواهند شد.

در حوزه نانو زیست فناوری، زیست حسگرها، نانوداروها، فناوری غذایی، نانو و محیط زیست مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین  در محور زیست فناوری صنعت و محیط زیست، زیست فناوری میکروبی، زیست انرژی، زیست پالایی،  زیست فناوری سامانه ها، فرایند های تخمیری در غذا و دارو مطرح می شوند.

در محور«اخلاق و مدیریت ایمنی اخلاق؛ مدیریت و تجارت زیستی بیوانفورماتیک» زیست شناسی محاسباتی، داده کاوی و... مورد بررسی قرار می گیرند. این همایش در شهرک علم و فناوری پژوهش، پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوی در روز های هفتم و هشتم شهریور ماه برگزار می شود.

منبع خبر: خبرگزاری مهر