چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

1396/05/09 در ساعت 16:07:13

نجات گونه‌های در حال انقراض با به‌کارگیری زیست‌فناوری

نجات گونه‌های در حال انقراض (با تاکید بر بلوط) با استفاده از زیست‌فناوری مهم‌ترین اولویت گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در حوزه بیوتکنولوژی محیط زیست است.

نجات گونه‌های در حال انقراض با به‌کارگیری زیست‌فناوری

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نجات گونه های در حال انقراض (با تاکید بر بلوط) با استفاده از زیست‌فناوری و توسعه کشت گیاهان شورپسند برای کنترل  انتشار ریزگردها با استفاده از زیست‌فناوری مهم ترین اولویت های گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در حوزه بیوتکنولوژی محیط زیست تعیین شده است.
همچنین، شناسایی و حذف آلودگی های زیست محیطی به روش زیست فناورانه و قابل استفاده کردن آب‌های غیر متعارف (فاضلاب های شهری، صنعتی و خانگی، زهاب های کشاورزی و آبهای شور و لب شور) دیگر اولویتی است که در این کارگروه پیگیری می شود.
پایدارسازی و افزایش ماندگاری مالچ های بیولوژیک با استفاده از زیست‌فناوری نیز برنامه دیگری است که با حمایت از شرکت های تولید کننده مالچ غیرنفتی سازگار با محیط زیست در حال پیگیری است.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری