چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

1396/06/05 در ساعت 08:59:47

سرمایه‌گذاری غیردولتی در حوزه زیست‌فناوری افزایش می‌یابد

گروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی از جذب بیشتر سرمایه‌های بخش غیردولتی در حوزه زیست فناوری در سال جاری خبر داد.

سرمایه‌گذاری غیردولتی در حوزه زیست‌فناوری افزایش می‌یابد

گروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی از جذب بیشتر سرمایه‌های بخش غیردولتی در حوزه زیست فناوری در سال جاری خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از اهداف گروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی که در سال جاری در نظر گرفته شده است، تلاش برای جذب سرمایه های بخش غیردولتی در حوزه زیست فناوری است که برای این کار متناسب با هدف گذاری های صورت گرفته در زمینه زیست فناوری انجام خواهد شد.
توسعه سرمایه‎‌گذاری های غیر دولتی در این حوزه از طریق «تعامل با سرمایه‌گذاران»، «بسترسازی برای سرمایه‌گذاری امن در زیست فناوری» و «افزایش سرمایه‌گذاری خطرپذیر» در این عرصه اجرایی می شود.
همچنین زمینه‌سازی بیشتر برای توسعه بازار داخلی و هم توسعه صادرات این محصولات در حد مقدور نیز از جمله اقداماتی است که امسال در گروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی انجام می‌گیرد.

هفته دولت 1396 با شعار "تدبیر و امید برای تولید و اشتغال" از 2 الی 9 شهریورماه برپاست.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری