چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

1396/07/11 در ساعت 10:15:53

ستاری عضو کمیسیون اقتصاد شد

بر اساس آخرین تغییرات انجام شده در ترکیب کمیسیون‌های هیات دولت، معاون علمی و فناوری رییس جمهور به عضویت کمیسیون اقتصاد در آمد.

ستاری عضو کمیسیون اقتصاد شد

 بر اساس آیین‌نامه داخلی هیات دولت مصوب هشتم آذرماه سال ۶۸ کمیسیون‌های دائمی هیئت دولت شامل هفت کمیسیون اقتصاد، امور اجتماعی و دولت الکترونیک، فرهنگی، امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، لوایح، سیاسی و دفاعی و علمی، تحقیقاتی و فناوری است که در تاریخ دوم مهرماه سال ۹۶ تغییراتی در ترکیب اعضای برخی از این کمیسیون‌ها صورت گرفت.

بر این اساس کمیسیون اقتصاد هیات دولت متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، معاون برنامه‌ریز ی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاون اجرایی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکز ی جمهور ی اسلامی ایران، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون اقتصادی رییس جمهور و معاون علمی و فناوری رییس جمهور خواهد بود.

همچنین دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به عنوان عضو جدید کمیسیون‌ امور اجتماعی و دولت الکترونیک، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، کمیسیون لوایح و کمیسیون سیاسی و دفاعی منصوب شده است.