چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1396/10/04 در ساعت 13:31:14

توسعه پوشش گیاهی مقاوم یکی از راه‌های تثبیت کانون گرد و غبار در کشور است

یکی از طرح‌های مدنظر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی تثبیت کانون های گرد و غبار در مناطق آلوده کشور است

توسعه پوشش گیاهی مقاوم یکی از راه‌های تثبیت کانون گرد و غبار در کشور است

یکی از طرح‌های مدنظر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی تثبیت کانون های گرد و غبار در مناطق آلوده کشور است که این کار را با استفاده از مالچ های زیستی و توسعه گیاهان مقاوم انجام می دهد و برای این کار از شرکت های دانش بنیان کمک می گیرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استفاده از مالچ های زیستی برای تثبیت کانون های فرسایش بادی در ماسه زارها و تپه های ماسه روان منطقه شمال غرب خوزستان در تپه های الله اکبر و تپه ها میش داغ و منطقه شوش در 400 تا 450 هکتار یکی از اقدامات ستاد توسعه زیست فناوری است.
همچنین کشت تلفیقی «پشت گیاهی» و «پشت درختی» نیز از طرح هایی است که توسط ستاد توسعه زیست فناوری انجام می شود. تا از این طریق، دانش و فناوری تثبیت کانون های ریز گرد در کشور با کمک مالچ زیستی و پوشش گیاهی مقاوم به منطقه به نتیجه برسد. 

 

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری