چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1397/02/20 در ساعت 17:11:40

نخستین نشست سرمایه گذاری و تامین مالی فناوری های تنفسی

برگزاری نشست سرمایه گذاری و تامین مالی فناوری های تنفسی در معاونت علمی ریاست جمهوری

نخستین نشست سرمایه گذاری و تامین مالی فناوری های تنفسی

اولین نشست سرمایه گذاری و تامین مالی فناوری های با حضور دبیر ستاد توسعه زیست فناوری جناب دکتر قانعی و مدیرعامل صندوق زیست فناوری جناب دکتر صالحی و اعضای انجمن متخصصین ریه ایران با تنفسی با هدف سرمابه گذاری در حوزه فناوری های تنفسی در روز بیست اردیبهشت در سالن شیخ بهایی معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار گردید.

راهبردهای کلان این نشست سرمایه گذاری در فناوری های جدید حوزه ریه کشور، افزایش وفاداری سهامداران و مشتریان با خلق ارزش های ویژه، تقویت سرمایه های انسانی متناسب با قابلیت های ضروری مورد نیاز اعلام شد.

0%