مدل صادرات تجهیزات زیست‌فناوری و پزشکی طراحی می‌شود

1398/01/21 در ساعت 12:11:00

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف بهبود فضای صادرات تجهیزات زیست‌فناوری، مدل صادرات تجهیزات زیست‌فناوری و پزشکی را طراحی می‌کند.

مدل صادرات تجهیزات زیست‌فناوری و پزشکی طراحی می‌شود

به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با هدف بهبود فضای صادرات تجهیزات زیست‌فناوری، رفع برخی از مشکلات موجود از طریق توسعه قوانین حمایتی و مکمل، بازبینی نقش بازیگران در عرصه صادرات و ترسیم نهایی مدل صادراتی؛ اقدام به طراحی مدل صادرات تجهیزات زیست‌فناوری و پزشکی کرده است.

اهمیت موضوع صادرات در دنیای امروز که به سمت تجارت آزاد در حال حرکت هستیم، بیش از پیش شده است. علاوه بر وجود شرکت‌های توانمند صادراتی، باید مدل‌های مناسبی برای فعالیت شرکت‌های خصوصی نیز تعریف کرد. در واقع فرایند صادرات زمانی اثربخش خواهد بود، که تمام زنجیره مورد نیاز دیده شود.

بر همین اساس، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طراحی مدل صادرات تجهیزات زیست‌فناوری و پزشکی را در دستور کار خود قرار داده است. این طرح با هدف بهبود فضای صادرات از طریق توسعه یک مدل بهینه برای صادرات حوزه تجهیزات زیست‌فناوری و پزشکی تعریف شده است. ارائه یک مدل مناسب، نیازمند شناخت دقیق از وضع موجود در کشور است. این طرح برای شناخت معضلات موجود در فرایند صادرات و در نتیجه ارائه راهکارهای منطقی با هدف تعیین نقش دقیق‌تر و کارآمدتر ذینفعان در کارگروه تجهیزات ستاد توسعه زیست‌فناوری تعریف شده است.

شرکت‌های تجهیزاتی سازنده داخل کشور، نهادهای درگیر در فرایند صادرات (گمرک، سازمان توسعه تجارت و غیره) و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان‌های وابسته از جمله نهادهای ذینفع در اجرای این طرح هستند.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%