گسترش همکاری صندوق زیست فناوری با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

1398/09/06 در ساعت 12:35:00

صندوق زیست فناوری در راستای توسعه خدمات خود در حوزه‌های مرتبط با فناوری‌های زیستی، تفاهم‌نامه همکاری با شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع منعقد نمود.

گسترش همکاری صندوق زیست فناوری با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

 صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در راستای هم‌افزایی خدمات خود در حوزه‌های مرتبط با فناوری‌های زیستی و سلامت، تفاهم‌نامه همکاری مشترک منعقد نمودند. محورهای اصلی همکاری طرفین در این تفاهم‌نامه عبارتند از:

  • مشارکت در شناخت اولویت‌های حمایتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه‌های مناسب صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع پیشرفته کشور و مرتبط با نیازها و فعالیت‌های حوزه زیست فناوری؛ 

  • همکاری در زمینه انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک (J.V) و تعاملات بین‌المللی از سوی بنگاه‌های فعال بخش خصوصی؛
  • همکاری با هدف تبدیل ایده‌های فناوری و کارآفرینی به محصول یا خدمت، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی، رشد سریع بنگاه‌های نوپا و فناور مورد حمایت صندوق زیست فناوری؛
  • همکاری در زمینه ارزیابی، ارزش‌گذاری، اعتبارسنجی، مدیریت خطر و مدیریت پروژه طرح‌های فناورانه و متقاضیان؛ 
  • همکاری در شناسایی و تعریف مدل‌های جدید حمایتی در حوزه‌های مختلف و فراهم آوردن ساز و کار اجرایی آن؛

فناوری ‌های زیستی و داروهای پیشرفته بر مبنای اساسنامه جدید شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (که در خردادماه سال 1398 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است)، به موضوعات کاری صندوق اضافه شده است و مبنای همکاری و هم‌افزایی طرفین تفاهم‌نامه می‌باشد.

 

 

امضای تفاه‌نامه همکاری مشترک صندوق زیست و صندوق صنایع پیشرفته

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%