چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1396/10/03 در ساعت 16:48:42

روند تحولات زیست فناوری در دنیا شناسایی می شوند

گروه نظارت و ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی یکی از اولویت های خود را ارزیابی و شناخت روند تحولات زیست فناوری در دنیا قرار داده است.

روند تحولات زیست فناوری در دنیا شناسایی می شوند

به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در مسیر توسعه زیست فناوری در کشور، شناخت کامل جهت گیری ها و روند تحولات علم و فناوری در دنیا و تعیین موقعیت خود در سطح بین المللی امری اجتناب ناپذیر و نیازمند ارزیابی مستمر است.

ارزیابی هایی که در دوره های مشخص انجام میگیرد به ما کمک می کند تا وضعیت زیست فناوری را در دوره های مختلف رصد کرده و تاثیرات سیاست ها و برنامه ها را مورد ارزیابی قرار دهیم.

گروه نظارت و ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری نیز با هدف «ارزیابی و تعیین میزان تحقق اهداف سند زیست فناوری در دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و همچنین رتبه بندی آنها»، «نظارت و ارزیابی بر هزینه کرد اعتبارات دریافتی توسط دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در حوزه زیست فناوری» و «ارزیابی میزان پیشرفت برنامه های اجرایی سالانه گروه های ستاد توسعه زیست فناوری» تشکیل شده است.

«تهیه و تنظیم آیین نامه و فرم های نظارت و ارزیابی»، «انجام مطالعات و بررسی های علمی در حوزه نظارت و ارزیابی»، «تهیه و تنظیم موافقتنامه های سالیانه ستاد و پیگیری تخصیص اعتبارات آن» و «انجام بازدیدهای نظارتی از دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پارک ها» از دیگر اولویت های تعیین شده است.

0%