چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1396/10/13 در ساعت 10:22:39

رییس مرکز تحقیقات توسعه زیست‌فناوری دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه تربیت مدرس، دکتر فاطمه رهبری‌زاده به سمت رئیس مرکز تحقیقات توسعه زیست فناوری منصوب شد.

رییس مرکز تحقیقات توسعه زیست‌فناوری دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی سرکارعالی به سمت رئیس مرکز تحقیقات توسعه زیست فناوری منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی و استفاده از توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر در جهت توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی و مشاوره‌ای و ارتقای علمی و معنوی دانشگاه و ایفای وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید".

همچنین رییس دانشگاه تربیت مدرس در نامه‌ای جداگانه از دکتر محمد جواد رسایی رئیس پیشین مرکز تحقیقات توسعه زیست فناوری این دانشگاه به خاطر تلاش و خدمات صادقانه وی در زمان تصدی ریاست مرکز مذکور، تقدیر و تشکر کرد.