چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1396/11/18 در ساعت 08:28:31

برگزاری اولین کنگره داروسازی نوین

اولین کنگره داروسازی نوین از 18 تا 20 بهمن‌ماه 1396 در سالن همایش های رازی برگزار می‌شود.

برگزاری اولین کنگره داروسازی نوین

اولین کنگره داروسازی نوین از 18 تا 20 بهمن‌ماه 1396 در سالن همایش های رازی برگزار می‌شود. این گنگره برای آشنایی داروسازان و پزشکان کشور با یافته های اخیری که به سرعت در حوزه دارو، درمان، و سامانه دارو-درمانی سلامت در حال گسترش است، توسط مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نشریه پزشکی نوین دارو برگزار می‌گردد.

لازم به ذکر است که محورهای اصلی این کنگره به قرار زیراست:

 بیوفارماسيوتيكس، فارماكوكينتيك و متابوليسم دارو،  پبتيـد، پروتئيـــن و مونوكلونال آنتـــي بادي‌ها، حامل‌ها و سيستم هاي دارورساني نوين، انجمن‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي دارويي، فارمـاكوژنتيـــك و درمــان انفــرادي، داروسازي عمومي و اجتماعـــي،  طب سنتـي و داروهاي گياهي،  فارماسيوتيكال بيوتكنـولـوژي، داروهـاي مكمـل و انرژي زا،   كنترل دارو و مواد افزودني،  شيمي و شيمي دارويي،  اقتصاد ومديريت دارويي،  فارماكواپيدميولـــوژي،  داروسازي بالينـــي،  غذاهــاي درمانـي،   فـارمـاسيـوتيكس،  طراحـي داروهـا،  فارماكـوگنـوزي،  راديـوفارمسي،  سم شناسي،  فارماكولوژي،  فيتوشيمي،   واكسن‌ها

منبع خبر: ستاد زیست فناوری

0%