چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1396/12/09 در ساعت 12:02:28

ادامه بررسی سند ملی زیست فناوری

ادامه بررسی سند ملی زیست فناوری در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

ادامه بررسی سند ملی زیست فناوری

جلسه 103 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، روز سه شنبه 8/12/1396 در ادامه دستور جلسه قبل، به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور دکتر قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و جمعی از اعضای شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و صاحب نظران حوزه زیست فناوری در محل دبیرخانه این شورا و با موضوع بررسی "سند ملی زیست فناوری" برگزار شد.

در این جلسه اولویت های بخشی زیست فناوری محیط زیست، راهبردها و اقدامات راهبرد اول از سوی دبیر محترم ستاد مطرح شد و یک به یک مورد بحث، بررسی و تبادل نظر و در نهایت تصویب قرار گرفت.

 

منبع خبر: ستاد زیست فناوری