چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1396/12/20 در ساعت 10:43:08

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

دوره های آموزش مجازی آنالیز ترانسکریپتوم با استفاده از نرم افزار R

 ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری برگزار می کند: 

مدرسه ترانسکریپتومیکس

مدرسه ترانسکریپتومیکس شامل چند دوره آموزشی مجازی و حضوریست که فرد فارغ التحصیل شده از این مدرسه را در انجام آزمایشات و آنالیز داده های ترانسکریپتوم توانمند می سازد. در پایان هر دوره آموزشی با اخذ آزمون گواهینامه معتبر به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد. همچنین در صورتی که شرکت کننده در همه دوره های آموزشی مدرسه ترانسکریپتوم شرکت کند موفق به اخذ مدرک فارغ التحصیلی از این مدرسه خواهد شد. 

گواهینامه های پایان دوره و مدرک فارغ التحصیلی از مدرسه ترانسکریپتوم توسط کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر خواهد شد.

جهت اطلاعات بیشتر به سایت  agbiotech.ir مراجعه فرمایید.