دریافت خدمات

دریافت خدمات

نحوه دریافت خدمات نحوه دریافت خدمات
نحوه دریافت خدمات

مراحل دریافت خدمات متنوع صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری :

  1. پرکردن فرم زیر
  2. دانلود کاربرگ مربوطه و تکمیل آن
  3. ارسال کاربرگ به صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری

برای دریافت فایل ‘’ اینجا ‘’ کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

افزودن ماژول جدید
0%