معرفی

آشنایی بیشتر با ما

آغاز فعالیت صندوق آغاز فعالیت صندوق
آغاز فعالیت صندوق

صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری بر اساس ماده 8 مصوبه جلسه شماره 705 مورخ 90/10/27 شورایعالی انقلاب فرهنگی و ابلاغیه شماره 14064/90/دش مورخ 90/11/26 رئیس محترم جمهور تاسیس شده و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است.  

صندوق زیست فناوری با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری و مشارکت سه نهاد مالی فعال در اکوسیستم نوآوری کشور، راه‌اندازی و در سال 1394 شروع به فعالیت نموده است.

ماموریت و اهداف ماموریت و اهداف
ماموریت و اهداف

ارتقای سطح کاربردی و علمی زیست فناوری در کشور و جهان از طریق دستیابی به اهداف زیر می‌باشد:

  • حمایت از کسب‌ و کارهای فناورانه و نوآورانه؛
  • تامین منابع مالی به منظور سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرحها و پروژه های نوآورانه؛
  • تجاری‌سازی طرح‌های نوآورانه و مشارکت در پروژه‌های حوزه زیست فناوری؛
  • رفع موانع و مشکلات پیش روی شرکت‌ها در مسیر تجاری‌سازی و تولید؛
  • کمک به توسعه بازار محصولات زیست فناوری؛

مدیران ارشد صندوق زیست

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مهدی دیلم صالحی

رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت مدیره
رئیس هیأت مدیره

مهندس ذوالفقاری

نائب رئیس هیأت مدیره نائب رئیس هیأت مدیره
نائب رئیس هیأت مدیره

مهندس رضا زرنوخی

عضو هیأت مدیره عضو هیأت مدیره
عضو هیأت مدیره

دکتر حامد ساجدی

عضو هیأت مدیره عضو هیأت مدیره
عضو هیأت مدیره

مهندس مهدی رضایی

عضویت‌ها و گواهینامه‌های دریافتی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی
انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی

انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور
انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

گواهینامه عضویت در انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت گواهینامه عضویت در انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت
گواهینامه عضویت در انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت

انجمن مشاوران مدیریت ایران انجمن مشاوران مدیریت ایران
انجمن مشاوران مدیریت ایران

افزودن ماژول جدید
0%