ضمانتنامه

صدور ضمانت‌نامه و تضمین تعهدات


صندوق زیست فناوری در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و در راستای اختیارات قانونی خود، انواع ضمانت نامه‌های مورد نیاز شرکت‌های فعال در حوزه‌های فناورانه را با پذیرش ریسک و با شرایط تسهیل شده، صادر می‌نماید


  • صدور ضمانت نامه‌های پیمانکاری مورد نیاز شرکت‌ها و موسسات فناور خصوصی (پیش‌پرداخت، حسن اجرای تعهدات، شرکت در مناقصه و ...)
  • صدور ضمانت‌های لازم به کارفرماها برای توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان
  • تضمین تعهدات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور
  • تضمین پرداخت به موقع تعهدات مالی کارفرما نزد شرکت‌های دانش‌بنیانافزودن ماژول جدید
0%