اولویت های سرمایه گذاری

اولویت های سرمایه گذاری

اولویت های داروهای پیشرفته

ردیف ملکول های قراردادشده مرحله قرارداد
حد واسط ماده موثره محصول نهایی
1 Afatinib *    
2 Alectinib   *  
3 Amikacin Sulphate   *  
4 Axitinib   *  
5 Belinostat   *  
6 Cabergoline *    
7 Cabozantinib   *  
8 Calcitriol   *  
9 Carfilzomib   *  
10 Cefszolin Sdium     *
11 Ceftazidime     *
12 Ceritinib   *  
13 Cetrorelix   *  
14 Leuprorelin   *  
15 Clindamycin   *  
16 Cobemitinib   *  
17 Crizotinib   *  
18 Dabrafenib   *  
19 Deferoxamine Mesylate   *  
20 Deslorelin   *  
21 Docetaxel   *  
22 Dorzolamide HCL *    
23 Doxycycline   *  
24 Enzalutamide   *  
25 Estrogens, conjugated     *
26 Fertireline Acetate   *  
27 Fluticasone Propionate   *  
28 Ganirelix   *  
29 Gefitinib *    
30 Gemcitabine   *  
31 Goserelin Acetate   *  
32 Hyoscine N-butyl Bromide   *  
33 Ibrutinib   *  
34 Idelalisib   *  
35 Imipenem   *  
36 Ivacaftor *    
37 L-Carnitine   *  
38 Lenalidomide   *  
39 Leuprorelin Acetate   *  
40 Levatinib   *  
41 Levetiracetam   *  
42 Methyl Prednisolone     *
43 Miglustat *    
44 Mupirocin   *  
45 Mycophenolate mofetil     *
46 Olaparib   *  
47 Osimertinib   *  
48 Paclitaxel   *  
49 Palbociclib   *  
50 Pentoxifyline   *  
51 Peramipexole *    
52 Phenazopyridine HCI   *  
53 Piperacillin Sodium   *  
54 Pomalidomide   *  
55 Prednisolone     *
56 Pyridoxine Hydrochloride   *  
57 Regorafenib *    
58 Romidepsin   *  
59 Rucparib   *  
60 Ruxolitinib   *  
61 Seraline Hydrochloride     *
62 Solifenacin   *  
63 Solifenacin Succinate   *  
64 Sorafenib *    
65 Tacrolimus Monohydrate   *  
66 Tenofovir   *  
67 Terabectedin   *  
68 Tiotropium *    
69 Tofcitinib   *  
70 Tranexamic Acid   *  
71 Ursodeoxycholic Acid   *  
72 Vemurafenib   *  
73 Venetoclax   *  

اولویت های حوزه داروهای زیستی

ردیف نام بین المللی غیر اختصاصی (نام تجاری) سلول هدف سال اخذ تائیدیه اروپا یا امریکا
1 Human-papillomavirus-vaccine S.cerevisiae Immune system 2006
2 Human Insulin(Humulin N) E.coli Liver & adipose tissue 1982
3 Human Insulin(NOVOLIN) S.cerevisiae Liver & adipose tissue 1991
4 Human Lys(B28), Pro(B9) Insulin (HUMALOG MIX75/25) E.coli Liver & adipose tissue 1999
5 Insulin glargine 21A-Gly-30Ba-L-Arg-30Bb-L-Arg-human insulin(LANTUS) E.coli Liver & adipose tissue 2000
6 Insulin B28 aspart(NOVOLOG) S.cerevisiae Liver & adipose tissue 2001
7 3B-lysine-29B-glutamic acid-human insulin(APIDARA) E.coli Liver & adipose tissue 2004
8 Human like threonine B30 has been omitted C14 fatty acid chain attached to B29 Insulin(Levemir) S.cerevisiae Liver & adipose tissue 2005
9 IGF-1Mecasermin Yeast &E.coli IGF-1 receptor 2005
10 Imiglucerase CHO ERT 1994
11 Laronidase CHO ERT 2003
12 Abciximab Sp2/0 GPIIb/IIIa 1995
13 Basiliximab Sp2/0 IL2R 1998
14 Palivizumab NS0 RSV 1999
15 Tositumomab-I131 Hybridoma CD20 2003
16 Ibritumomabtiuxetan CHO CD20 2004
17 Ranibizumb E.coli VEGF 2007
18 Panitumumab CHO EGFR 2007
19 Certolizumabpegol E.coli TNF 2009
20 Golimumab Sp2/0 TNF 2009
21 Canakinumab Sp2/0 IL1b 2009
22 Catumaxomab Hybrid hybridoma EpCAM/CD3 2009
23 Ustekinumab Sp2/0 IL12/23 2009
24 Oftumumab NS0 CD20 2010
25 Belimumab NS0 BLyS 2011
26 Raxibacumab NS0 B.anthrasisPA 2012
27 Brentuximabvedotin CHO CD30 2011
28 Teduglutide,rDNA(Gattex) E.coli SBS 2012
29 Carboxypeptidase,rDNA(Voraxaze) E.coli Toxic plasma methotrexate 2012
30 Ocriplasmin Pichiapastoris VMT 2012
31 Taliglucerasealfa Carrot root cells ERT 2012

اولویت های حوزه کشاورزی

نهال و نشا با استفاده از ریز ازدیادی و کشت بافت؛

کودهای زیستی و زیست مهارگرها برای استفاده در مزارع و باغات کشور؛

بذر دانه‌های استراتژیک؛

متابولیت های ثانویه گیاهی؛

ایجاد صفات جدید در گیاهان با استفاده از مهندسی ژنتیک؛

اولویت های حوزه دریا

 • استفاده از میکروجلبک‌ها به عنوان:
  • مکمل جیره دام، طیور و آّبزیان
  • مکمل‌ محصولات آرایشی و بهداشتی
  • مکمل و افزودنی مواد غذایی
 • استفاده از ماکروجلبک‌ها به عنوان:
  • مکمل جیره دام و طیور
  • تولید آگار

اولویت های حوزه واکسن

 • واکسن انسانی: DT&DTP،  Pentavalent&Hexavalent، IPV (Inactivated Polio Vaccine ) MMR ، Meningococcal conjugate ACWY، Pneumococcal conjugate، HPV (Human Papilloma virus)، Varicella، Rotavirus، Typhoid (Salmonella Typhi), CMV (Cytomegalovirus)، Leishmania، Hib،  Toxoplasma
 • واکسن دامی: تب برفکی، تب سه روزه، یون گوسفندی، اکتیمای مسری، واکسن ضد کنه، واکسن سه گانه IBR، واکسن لپتوسپیرا در سگ، واکسن ضد کیست هیداتیک؛
 • واکسن طیور: واکسن اورنیتوباکتریوم، واکسن غیرفعال سه ظرفیتی کلی باسیلوز طیور، واکسن چهارگانه IB,ND,AI,EDS، واکسن رئوویروس زنده، واکسن کوکسیدیوز ماکیان؛
 • واکسن آبزیان: واکسن چندگانه استرپتوکوکوزیس ماهی، واکسن تزریقی ماهی، واکسن بیماری های ویروسی ماهی؛

اولویت های حوزه ساخت تجهیزات

 • تجهیزات در بخش صنایع زيرساخت مانند WFI ,PW؛
 • تجهیزات در بخش صنایع بالادستي مانند PH؛
 • تجهیزات در بخش توليد و صنایع مياني مانند: انواع مخازن ثابت و متحرك استيل – انواع بيوراكتور با كليه تجهيزات و متعلقات مكانيكي و الكتريكي و اتوماسيون و ...؛
 •  تجهیزات در بخش صنایع پايين دستي و خالص سازي مانند: انواع فيلتر - الكتروفورز – دستگاه ها و سيستم هاي پركنی، خشک کن پاششی، ستون های کروماتوگرافی، دستگاه گرانول سازی، خشک کن سرمایشی و ...؛
 •  تجهیزات در بخش كنترل كيفيت مانند: اسپكتروفوتومتر و ... .
 • تجهیزات توالی یابی ژنوم

اولویت های حوزه صنعتی

 • اسیدهای امینه مکمل غذای دام، طیور و آبزیان:
  • اسید امینه لیزین سولفاته
  • اسید امینه لیزین هیدروکلراید
  • اسید امینه متیونین
  • اسید امینه تره ئونین
 • آنزیم های صنعتی:
  • مکمل غذای دام، طیور و آّبزیان مانند آنزیم فیتاز
  • مورد استفاده در صنایع غذایی
  • مورد استفاده در صنایع شوینده
 • پروبیوتیک ها:
  • برای مصرف در جیره دام، طیور و آبزیان
  • استفاده در صنایع لبنی
  • به عنوان مکمل غذایی و دارویی انسانی
 • استارترها برای صنایع لبنی؛

اولویت های حوزه محیط زیست

 • زیست پالائی از منابع خاک و آب؛
 • تولید پلیمرهای زیستی مناسب برای تثبیت خاک در کانونهای تولید گرد و غبار و طوفانهاي شن و نمك؛
 • اجرای عملیات میدانی تثبیت ذرات خاک در کانونهای تولید گرد و غبار و طوفانهاي شن؛
 • جلوگیری ازآلودگی هوا از طریق حذف آلاینده های سمی (ناشی ازفعالیتهای صنعتی) با استفاده از فناوریهای زیستی؛
 • تولید سوخت زیستی (بیودیزل، بیواتانل، بیوبوتانل) نسل دوم و سوم با درنظر‌گرفتن کاهش آلاینده‌های محیطی؛
 • حذف نیترات فلزات سنگین از شبکه های تامین آب آشامیدنی؛
 • حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری؛
 • بیولیچینگ فلزات با ارزش از معادن؛
 • بهره برداري ازآبهاي شور،لب‌شور و غيرمتعارف؛

اولویت های حوزه ژنتیک

 • تجزیه و تحلیل داده های ژنتیک
افزودن ماژول جدید
0%