فرآیند اعطای وام و تسهیلات

فرایند اعطای وام

صندوق زیست فناوری به منظور حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و فناور و صنایع خلاق فعال در زمینه زیست فناوری (اعم از حوزه کشاورزی، پزشکی، صنعتی و دریایی) نسبت به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و ایجادی اقدام می‌نماید.

در صورتی که درخواست شرکت در فهرست اولویت‌های مصوب ستاد توسعه زیست فناوری باشد و حداقل های مدنظر صندوق را از حیث فنی و تیم اجرایی کسب نماید، صندوق بر اساس فرایند زیر نسبت به اعطای وام و تسهیلات اقدام خواهد نمود:


متقاضیان برای آشنایی بیشتر با عملکرد صندوق زیست فناوری می‌توانند به فهرست تسهیلات اعطا شده مراجعه نمایند.

افزودن ماژول جدید
0%