ارزیابی و امکان‌سنجی

خدمات ارزیابی و امکان‌سنجی

در راستای اهداف مصوب و با توجه به اساسنامه مصوب، صندوق خدمات زیر را در حوزه ارزیابی و ارزشگذاری به متقاضیان ارائه می‌نماید:

  • تهیه طرح کسب و کار (BP) شرکتهای فناور و دانش‌بنیان؛
  • تهیه  گزارشات توجیهی (FS, PFS) پروژه‌ها و طرحهای شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، فناور و خلاق؛
  • ارزشگذاری و قیمت‌گذاری دانش فنی شرکتهای دانش بنیان و فناور؛
  • ارزشگذاری و قیمت‌گذاری سهام شرکتهای دانش بنیان و فناور؛

 

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی بوده و کلیه متقاضیان جهت اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری می‌توانند از خدمات صندوق در این حوزه استفاده نمایند.

افزودن ماژول جدید
0%