شرکت‌های وابسته

شرکت های زیر مجموعه صندوق زیست‌فناوری

شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک

شرکات مشاور سرمایه گذاری بورسی

مشاهده بیشتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه اینوتک آشنا

صندوق سرمایه گذاری جسورانه بورسی

 

مشاهده بیشتر

پیشگامان کارآفرینی کارن

تامین مالی جمعی در استارت آپ‌های حوزه‌های نواورانه

مشاهده بیشتر

صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری

سرمایه‌گذاری با هدف توسعه صادرات و تبادل فناوری در حوزه های نوآورانه

مشاهده بیشتر

اعتبار سنجی ارزش آفرین اعتماد

ارزیابی شرکت های دانش بنیان و فناور

مشاهده بیشتر

شرکت توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ

خدمات پشتیبانی فناوری

توسعه راهکارهای فنی دانا (ترفند)

تولید دستگاه میکرومنیپولیتور برای تزریق درون سلولی

زیستا پلیمر سورین

تولید گلوکزامین و کیتوسان دارویی

زیستاژن شریف

طراحی و ساخت دستگاه ریزسیالاتی تکثیر ژن بر خط با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمری (Real Time PCR)

زیستا صبا ژن

تولید رده سلولی تولیدکننده افاتومومب

زیستا آرنا فارمد

تولید مواد موثره پپتیدهای دارویی (Cetrorelix و Leuprorelin)

زیستا برنا ژن

تولید کلزای مقاوم به بیماریهای قارچی

زیستا آسیا ژن

تولید کیت تشخیص سرطان پستان و ریه مبتنی بر میکروآرنا

 زیستا ژن فارمد

تولید سلول تولیدکننده آنتی بادی مونوکلونال سرتولیزومب

 زیستا بن یاخته

درمان سرطان مغز به روش میکروآرنا

توسعه فناوری گردوی البرز

اصلاح ارقام جدید گردو 

افزودن ماژول جدید
0%