شرکت‌های وابسته

شرکت های زیر مجموعه صندوق زیست‌فناوری

شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک

شرکات مشاور سرمایه گذاری بورسی

مشاهده بیشتر

زیستا آرنا فارمد

تولید مواد موثره پپتیدهای دارویی (Cetrorelix و Leuprorelin)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه اینوتک آشنا

صندوق سرمایه گذاری جسورانه بورسی

 

مشاهده بیشتر

توسعه راهکارهای فنی دانا (ترفند)

تولید دستگاه میکرومنیپولیتور برای تزریق درون سلولی

زیستا پلیمر سورین

تولید گلوکزامین و کیتوسان دارویی

زیستاژن شریف

طراحی و ساخت دستگاه ریزسیالاتی تکثیر ژن بر خط با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمری (Real Time PCR)

صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری

سرمایه‌گذاری با هدف توسعه صادرات و تبادل فناوری در حوزه های نوآورانه

مشاهده بیشتر

اعتبار سنجی ارزش آفرین اعتماد

ارزیابی شرکت های دانش بنیان و فناور

مشاهده بیشتر
افزودن ماژول جدید
0%