درگذشت آقای دکتر بهزاد قره‌یاضی، ریاست انجمن ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

1400/03/15 در ساعت 13:05:00

مرد شاخص میدان عمل و عرصه جهاد زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی) کشاورزی، صبحگاه امروز پانزده خرداد ۱۴۰۰ جان به جان آفرین بخشید و ما را در سوگ اندوهناک و زیر بار مسئولیت گرانبار قرار داد.

درگذشت آقای دکتر بهزاد قره‌یاضی، ریاست انجمن ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایراندکتر بهزاد قره‌ یاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران و مرد شاخص عرصه جهاد بیوتکنولوژی کشاورزی، صبحگاه امروز پانزهم خرداد 1400 جان به جان آفرین بخشید و ما را در سوگ اندوهناک و زیر بار مسئولیت گرانبار خود قرار داد.  ایشان در طول زندگانی سراسر مبارزه با جهل مرکب، قهرمانانه ایستاد و در تاریخ بیوتکنولوژی کشور درخشید. تعهد، تخصص، ذکاوت، مدیریت و استقامت و  خستگی ناپذیری ایشان اینک الگو و سرمشق پویندگان و فعالان این میدان خواهد بود.


اینک که جامعه متخصصین بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران در سوگ این دانشمند مبارز و برجسته به سوگ می‌نشیند، متعهد بر به ثمر نشاندن اهداف انسانی و اجتماعی و ادامه راه آن دانشمند فرحیخته خواهد بود.
صندوق زیست‌فناوری این ضایعه بزرگ را به جامعه علمی تخصصی و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ایشان مسئلت می‌نماید.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%