عقد تفاهم‌نامه همکاری به منظور ارائه تسهیلات خرید دین به شرکت‌های فعال در حوزه سلامت و زيست فناوري

1401/09/28 در ساعت 11:06:00

صندوق زیست‌ فناوری در راستای حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناورِ حوزه زيست فناوري و سلامت و همچنین تسهيل‌گري براي شركت‌هاي صادراتي اين حوزه، نسبت به عقد تفاهم‌نامه همكاري خريد دين با صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری اقدام نمود.

عقد تفاهم‌نامه همکاری به منظور ارائه تسهیلات خرید دین به شرکت‌های فعال در حوزه سلامت و زيست فناوري

صندوق زیست‌ فناوری در راستای توسعه خدمات خود در حوزه سلامت و زيست فناوري و با هدف حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور اين حوزه و تسهيل‌گري تامين مالي به ويژه براي شركت‌هاي توانمند صادراتي حوزه زيست فناوري و سلامت، نسبت به عقد تفاهم‌نامه همكاري با صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری در زمينه خريد دين اقدام نمود. كليه شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور حوزه سلامت و زيست فناوري مي‌توانند نسبت به دريافت تسهيلات خريد دين در قالب اين تفاهم‌نامه اقدام نمايند.

با توجه به مدت زمان بالاي وصول چك‌هاي شركت‌هاي پخش از يك طرف و نياز مبرم شركت‌هاي توليدكننده و فعال در زمينه زيست فناوري و سلامت به سرمايه در گردش، این تفاهم‌نامه بین «صندوق حمايت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری» و «صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری» به منظور شناسایی، ارزیابی و پرداخت تسهيلات به مشتریان و متقاضیان تسهیلات خرید دین منعقد گردید.

كليه شركت‌هاي متقاضي مي‌توانند درخواست خود براي دريافت تسهيلات خريد دين را به «صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوري» به نشاني  etdf.ir ارسال نمايند. صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوري به عنوان كارگزار تسهيلات خريد دين، نسبت به تشكيل پرونده و ارسال براي صندوق زيست فناوري اقدام مي‌نمايد. صندوق زيست فناوري بر مبناي مصوبات صندوق صادرات نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام مي‌نمايد.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری

1400/11/09 در ساعت 11:21:11

این تفاهم‌نامه همکاری به منظور توسعه خدمات صندوق زیست‌فناوری با صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان یزد منعقد گردید.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری
نظر جدید
0%